KALENDARZ BIODYNAMICZNY

2021

 

 

 

 

 

 

  

 

 "Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich"

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 sprostowanie                                          informacja dla gmin

 

zapytanie - 1                                   informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszene o wyborze ofert                    Lista rankingowa