BIODYNAMICZNY

KALENDARZ

PSZCZELARSKI

2020

 

 

 Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparce finansowe zakupu węzy pszczelej” w roku 2019


  

W  związku z zagrożeniem jakie stanowi rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 Prezes RZP podjął decyzję o zamknięciu biura

od 18.03 do odwołania.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr tel. 602151103 

bądź pocztą elektroniczną.

 

Zasady pszemieszczania się i KWARANTANNA pszczelarzy