OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

w trybie określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, 1104,1629)

na dostawę węzy pszczelej w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem

 

 

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”

 

WYNIKI PRZETARGU - .doc

LISTA RANKINGOWA - .doc