Zjazd Sprawozdawczy RZP

W dniu 10.04.2017 w restauracji "Gościnna" w Podaninie odbył się Walny  Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chdzieży.  Po przedstawieniu sprawozdań władze RZP otrzymały absolutorium. Przyjęto nowy budżet oraz plan pracy Zarządu na 2017.  Wręczono wyróżnienia dla zasłużonych pszczelarzy.

Statuetki ks. dr Jana Dzierżona otrzymali:

  • Stanisława Uszak
  • Zenon Jankowski

Tytuły honorowego członka PZP otrzymali:

  • Włodzimierz Perz - Koło Margolin
  • Edward Kurek - Koło Trzcianka