Konferencja - rozwój pszczelarstwa

14.11.2017 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja dotycząca rozwoju pszczelarstwa w Wielkopolsce. Tematyka spotkania obejmowała:

  • wystąpienie pana Waldemara Kudły Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego - "Bioróżnorodność - pszczele pastwiska";
  • wystąpienie pana Piotra Walkowskiego Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej - "Wspólne inicjatywy edukacyjne - szansą dla pszczół";
  • wystąpienie pani Izabeli Witkiewicz - omówiła program wsparcia dla JST w zakresie zadrzewień;
  • wystąpienie pana Jana Grzesiek Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - omowił programy realizowane w Wielkopolsce wspomagające pszczelarstwo (Smaki Wielkopolski: inwestowanie w targowiska, rozwój agroturystyki, projekt - pięknieje Wielkopolska wieś)
  • dyskusja uczestników.

 Z ramienia RZP w konferencji uczestniczyli: Prezes RZP, członkowie Zarządu i  KR,  prezesi kół.