WZD - 14.04.2018

W dniu 14.04.2018 w restauracji "Gościnna" w Podaninie odbył się Walny  Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży.  Po przedstawieniu sprawozdań władze RZP otrzymały absolutorium. Przyjęto nowy budżet oraz plan pracy Zarządu na 2018.  Wręczono wyróżnienia dla zasłużonych pszczelarzy.

Medal ks. dr Jana Dzierżona otrzymali:

Dymek Helena; Majchrzak Stanisław; Piotrowski Stanisław; Słysz Łucjan.

Tytuły honorowego członka RZP otrzymali:

Czaiński Jerzy; Krzysztoń Jan; Romaniuk Michał; Banach Kazimierz; Majer Eugeniusz; Skrypkowski Wiktor.