Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy RZP

W dniu 02.04.2016 w restauracji "Gościnna" w Podaninie odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chdzieży. Ustępujące Władze RZP otrzymały absolutorium.

Na kolejną kadencję Prezesem został Walenty Pawłowski

Do Zarządu wybrano:

Rochowski
Zbigniew - V-ce Prezes
Borzych
Jacek - Skarbnik
Górska
Maria   - Sekretarz
Górny
Krzysztof - członek Zarządu
Tucholski
Henryk  - członek Zarządu
Berndt
Tomasz   - członek Zarządu

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Andrzejeski Juliusz.

Przewodniczacym Sądu Koleżeńskiego został Sankowski Andrzej.