Ogłoszenia

 

Ogłoszenie za rok 2020 opublikujemy po podpisaniu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (tekst archiwalny z 2019)

 

prowadzone w trybie określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, 1104,1629)

na dostawę węzy pszczelej w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem

 

 

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”

 


 Odpowiedzi na pytania:

  strona 1;   strona 2

 


 Otwarcie ofert

strona 1     strona 2

 


SPROSTOWANIE

 

 


 

 

 

UWAGA WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE

 

 

 

(Dotyczy wszystkich pszczelarzy posiadających pasiekę)

   

 

WYNIKI PRZETARGU

  wyliczenia            wyniki            lista rankingowa