O nas

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw, interesów pszczelarzy i prowadzących gospodarkę pasieczną i rolną. Związek działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno zawodowych organizacjach rolników, ogłoszone w Dzienniku Ustaw nr 32 pod pozycją 217.

 

Terenem działania Związku jest obszar byłego województwa pilskiego z przed 1999 roku i innych terenów, z których pszczelarze deklarują chęć przynależności.
Celem Związku jest stałe rozwijanie pszczelarstwa, reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarzy, kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego. 
Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło Pszczelarzy.
Na terenie działalności Związku istnieje 26 Kół, w których zrzeszonych jest  632 pszczelarzy posiadających 18556 rodzin pszczelich.
Swoją działalność Związek opiera na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w terenowych Kołach Pszczelarzy. 

 

    STATUT